Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

План рада за месец август 2019. године


19. август 2019.


Обавештавају се ученици Економско-трговинске школе о плану рада школе за месец август:

 • 19.08.2019. - Пријава ученика за полагање поправног испита од 08:00 до 12:00
 • 19., 20. и 21.08.2019. - Припремна настава за ученике који полажу поправни из предмета:
  • Српски језик икњижевност
  • Математика
  • Социологија
  • Рачуноводство
  • Право
  • Уставно и привредно право
  • Пословни енглески језик
  • Основи матичне евиденције
  • Послови правног промета
  • Основи права
 • 22.08.2019 - Полагање поправног иписта (писмени део) у 09:00.
 • 23.08.2019 - Полагање поправног иписта (усмени део) у 09:00.
 • 26.08.2019. - Саопштавање успеха у 10:00.
 • 29.08.2019. - Додела диплома и сведочанства у 10:00.