Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Упутства за организовање и реализацију наставе у основној и средњој школи, као и о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама


21. септембар 2020.


Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, на седници одржаној 11. августа 2020. године, донео Закључак о усвајању Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години, Стручног упутства за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021. години и Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Закључак 08 Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020. године), којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19.

Усвојена акта су основа за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2020. године.

На основу одговарајућег стручног упутства Педагошки колегијум треба да предложи начин организације наставе у школи који ће се заснивати на описаним моделима. Полазишта у припреми предлога треба да буду, пре свега, анализа просторних услова у школи и резултати изјашњавања родитеља. Подсећамо да родитељи имају право и обавезу да се изјасне да ли ће у постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете/деца похађају наставу или ће се определити за учење на даљину (ТВ часови путем Јавног сервиса РТС). Коначно, одлука о моделу или моделима наставе на нивоу установе треба да буде донета уз учешће свих чланова Наставничког већа.

У наредном периоду на регионалном или општинском нивоу биће одржани састанци са директорима школа, као вид додатне подршке школама у решавању конкретних стручних и/или организационих питања од значаја за успешан почетак школске године. За стручну помоћ у организовању наставе и избору одговарајућег модела директори школа се могу обратити просветним саветницима у надлежној школској управи.