This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Историјат

Home/Историјат

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

 

Економска школа је основана 1961. године, одлуком Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу у Приштини. Решењем о оснивању Економске школе, није предвиђено да школа има статус самосталне установе, него је школа радила у сатаву Гимназије “Силвира Томазини” у Кос.Митровици.

Као разлози и мотиви за оснивање Еконмске школе били су, пре свега, потребе привреде, и друштвених служби, органа управе за стручним кадровима економске струке. У школи су оспособљени ученици за обављање следећих послова: финансијско књиговодство, благајнчко пословање, ликвидатура, платни промет, обрачун личних доходака, банкарски послови, послови комерцијалног сектора и за потребе РМХК Трепча, као и општине и ширег региона.

У периоду од 1961. до 1973. године Економска школа је радила у континуитету, и рад школе је уско везан за образовање економиста финасијске струке који су ступали на рад у комбинату Трепча, општинским органима управе, заводима – тако да је њихов допринос успешном привредном развоју града имао и велики значај.

Решењем број 02-611-29/74 од 24.05.1974. године Покрајинског секретаријата за бразовање, науку икултуру у Приштини, дошло је до оснивања Економског школског центра са седиштем у Кос. Митровици, са циљем повезивања образовања са привредним и друштвеним делатностима, па је школа у свом саставу образовала ученике за занимања: комерцијални техничар, економски техничар, техничар за управне послове, финансијски техничар, трговац, кувар, конобар и туристички техничар.

  1. године услед системских промена и доношења Закона о раду, Економски школски центар је као самостална установа организован у оквиру Центра друштвених и привредних делатности усмереног образовања, а у којем су образовну делатност организовали и Гимназија и Медицинска школа.

У периоду реформе школства, односно тзв. Друге фазе усмереног образовања школа је остварила образовну функцију као Центар средњег усмереног образовања и васпитања еконмских струка (ЦСУОВ).

У том периоду школа је била у двогодишњем трајању и карактеристично је, за тај период значај увођења професионалне праксе као обавезе у свим стручним школама.

Од 1992. године и доношења Закона о средњој школи, школа носи назив: Средња економска школа и образовни рад остварује као самстална установа, када почињу да функционишу Школски одбор као нови орган управљања у школи, као и одређене промене које су везане са доношењем новог Устава Републике Србије 1990. године.

Одлуком Владе Р. Србије из 1993. године школа је у мрежи средњих школа Републике Србије, решењем Министарства просвете Р. Србије бр.022-05-00509/94-03 од 06. 06. 1994. године, школа испуњава услове за обављање делатности, и од 1994 године носи назив: Економско-Трговинска школа који је и до сада задржала.

Од Јула 1999. године, Економско-трговинска школа је премештена из јужног дела града у севени део Кос.Митровице, и то у просторијама Техничке школе као последица опште познатих догађаја и ратних збивања.

Дан школе као јубилеј није постојао, па о томе нису могли дати податке ни бивши наставници школе и није било ни прославе јубилеја, познатог као дан школе. Чињеница је, да школа у дугој традицији није носила име познатих личности па је вероватно и разлог да школа није одредила тзв. дан школе.

Школски одбор и Наставничко веће школе су одлучили да Економско-трговинска школа као дан школе и прославу одреди јубилеј 50-годишњицу оснивања школе, и то 01.09. 2011. године.