This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Школа данас

Home/Историјат/Школа данас

ШКОЛА ДАНАС

 

Од јула 1999. године, Економско-трговинска школа је премештена из јужног дела града у северни део Косовске Митровице, и то у просторијама Техничке школе “Михаило Петовић Алас”, ка последица опште познатих догађаја и ратних збивања.

Економско Трговинска школа има статус правног лица и уписана је у Судски регистар код Трговинског суда у Приштини-Ниш.

Економско – трговинска школа има статус средње стручне школе, и у мрежи је средњих школа Одлуком владе Републике Србије донете 1993. године.

Решењем министра просвете бр. 022-05-00509/94-03 од 03. 04. 2009. године, утврђено је да школа испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава, потребног броја наставника и стручних сарадника и довољног броја ученика за остваривање наставних планова и програма у подручју рада економија, право и админстрација.

Економско-Трговинска школа остварује наставни план и програм за следеће образовне профиле:

  • економски техничар
  • финансијски администратор
  • правни техничар
  • трговац – подручје рада трговина, угоститељство и туризам.

Организација рада, радноправни статус запослених регулисани Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду, подзаконским актима Министарство просвете, статутом школе и др.

Стручно-педагошки надзор у раду школе врши Школска управа Миистарства просвете у Кос.Митровици.