Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Директор


Александар Јанићијевић, директор Економско-трговинске школе, професор математике.