Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Наставно особље


РБ Име и презиме
1 Крстијана Алексић
2 Јелена Богосављевић
3 Небојша Бојичић
4 Милица Влашковић
5 Марко Вукосављевић
6 Бојана Вулетић
7 Јелица Делић
8 Младен Делић
9 Мирјана Дикић
10 Маја Добрић
11 Биљана Ђокић
12 Филип Ђуровић
13 Властимир Елезовић
14 Дејан Живковић
15 Даница Ивановић
16 Андрија Јаковљевић
17 Александар Јанићијевић
18 Емилија Јанићијевић
19 Татијана Јевремовић
20 Стојна Јевтић
21 Тијана Јеротијевић
22 Виолета Јовановић
23 Данијела Јовић
24 Милица Каличанин
25 Марија Касаловић
26 Данијела Компировић
27 Никола Краговић
28 Снежана Крстовић
29 Верољуб Луковић
30 Татјана Луковић
31 Александра Манојловић
32 Јелена Матовић
33 Тијана Милентијевић
34 Миљан Милетић
35 Драгица Милидраговић
36 Јелена Милић
37 Дарко Милосављевић
38 Миладин Милосављевић
39 Данијела Поповић
40 Марија Поповић
41 Милица Путник
42 Данијела Радовановић
43 Вук Радоњић
44 Ивана Радосављевић
45 Мирјана Радосављевић
46 Игор Рајчић
47 Александра Ракић
48 Никола Ралевић
49 Милена Ристић
50 Александар Савић
51 Данијела Савић
52 Ненад Савић
53 Слађан Савић
54 Миленко Симић
55 Мирјана Спасић
56 Наташа Станчић
57 Борјана Тимотијевић
58 Јасминка Тимотијевић
59 Горица Томовић
60 Мирко Трбољевац
61 Слађана Хаџи Лазић