Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Секретаријат школе


РБ

Име и презиме

Функција

1

Иван Јакшић

Секретар школе

2

Јелена Милић

Педагог

3

Марија Поповић

Помоћни наставник

4

Љиљана Вићентијевић

Рачуноводство

5

Рајна Вићентијевић

Референт за правне, кадровске и административне послове