Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Предмет: Рачуноводство


 • 0. Појам књиговодства Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 08:53 | 19.09.2019

 • 0. Појам рачуноводствених информација Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 08:54 | 19.09.2019

 • 0. Контролна питања из првог модула Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:18 | 23.09.2019

 • 0. Појам средстава и извора средстава Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:38 | 24.09.2019

 • 0. ИНВЕНТАРИСАЊЕ појам, циљ, врсте, организација Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 13:53 | 27.09.2019

 • 0. Појам рачуноводствених информација Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:21 | 23.09.2019

 • 0. Појам књиговодства Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:22 | 23.09.2019

 • 0. Контролна питања из првог модула Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:22 | 23.09.2019

 • 0. Радни лист 7 и 8 час Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:36 | 24.09.2019

 • 0. Појам средстава и извора средстава Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:39 | 24.09.2019

 • 0. ИНВЕНТАРИСАЊЕ појам, циљ, врсте, организација Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 13:53 | 27.09.2019

 • 0. 9/10 Вежбе Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 15:03 | 30.09.2019

 • 0. Питања за тест Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 04:17 | 18.11.2019

 • 0. Благајна и благајничко пословање Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:22 | 18.09.2019

 • 0. Текући рачун Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 08:52 | 19.09.2019

 • 0. Евиденција обавеза према добављачима Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:19 | 23.09.2019

 • 0. Документација добављача Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 05:37 | 24.09.2019

 • 0. Евиденција обавеза према добављачима са ПДВом Преузми

  Наставник: Ивана Радосављевић

  Додато: 13:54 | 27.09.2019