Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Предмет: Финансијско пословање


 • 59. Индекси на Београдској берѕи Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 13:29 | 04.05.2020

 • 58. Трговање на Београдској берзи и методе трговања Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 12:31 | 04.05.2020

 • 57. Трговање на Београској берзи и методе трговања Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 15:00 | 28.04.2020

 • 56. Установе чији је рад повеѕан са радом Београдске берзе Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 11:07 | 26.04.2020

 • 55. Установе чији је рад повезан са радом Београдске берѕе Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 14:25 | 12.04.2020

 • 54. Установе цији је рад повезан са радом Београдске берѕе Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 14:23 | 12.04.2020

 • 52. Историјат Београдске берзе Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 10:53 | 06.04.2020

 • 51. Историјат Београдске берзе Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 11:09 | 29.03.2020

 • 49. Istorijat i savremena praksa najvaznijih sveskih berzi Преузми

  Наставник: Violeta Jovanovic

  Додато: 13:43 | 18.03.2020

 • 59. Осигурање имовине Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 12:17 | 04.05.2020

 • 58. Факторинг,Форфетинг Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 12:15 | 04.05.2020

 • 57. Лизинг(Финансијски,оперативни) Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 12:13 | 04.05.2020

 • 56. Финансирање путем емисије акције Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 14:21 | 28.04.2020

 • 55. Финансирање путем аванса и претплате.Специфични облици финансирања Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 11:11 | 26.04.2020

 • 54. Финансирање путем емисије обвезница Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 10:31 | 20.04.2020

 • 53. Кредитно финансирање Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 10:28 | 20.04.2020

 • 52. Финансирање путем емисије акције Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 13:33 | 13.04.2020

 • 51. Облици финансирања,самофинансирање(Амортизација,Акумулација) Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 13:29 | 13.04.2020

 • 49. Самофинансирње(Амортизација,Акумулација) Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 10:49 | 06.04.2020

 • 48. Облици финансирања Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 11:02 | 29.03.2020

 • 47. Поступак одобравања кредита правним лицима и физичким (услови.документација за одобравање,документација за коришћење,рокоби враћања) Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 06:01 | 27.03.2020

 • 45. Неопходност повезивања предузећа и финансијских организација(Пословне банке,осигуравајуће компаније,инвестициони фондови,пензиони фондови) Преузми

  Наставник: Виолета Јовановић

  Додато: 11:58 | 19.03.2020