Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Предмет: Основи правних поступака


 • 123. Доказивање Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 16:43 | 24.05.2020

 • 122. решавање и решење Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 16:44 | 19.05.2020

 • 122. Жалбени поступак -вежбање Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 07:33 | 28.05.2020

 • 121. Прекршаји -обнављање Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:31 | 18.05.2020

 • 120. Застарелост гоњења и извршења Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:08 | 18.05.2020

 • 117. Услови одговорности за прекршаје (провера знања) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 12:58 | 12.05.2020

 • 116. Услови одговорности за прекршаје Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 13:48 | 10.05.2020

 • 115. Прекршајне санкције Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 13:47 | 10.05.2020

 • 113. Надлежност за прописивање прекршаја Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:07 | 08.05.2020

 • 112. Разликовање прекршаја од других деликата ( обрада ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:57 | 08.05.2020

 • 111. Појам и врсте прекршаја Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 13:50 | 07.05.2020

 • 108. Пресуда у управном спору Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 15:26 | 28.04.2020

 • 106. Тужба и поккретање поступка по тужби Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 16:00 | 26.04.2020

 • 105. Тужба и поступак по тужби Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 15:57 | 26.04.2020

 • 104. Надлежност за решавање Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:51 | 23.04.2020

 • 103. Странке у управном спору ( обрада ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 15:19 | 21.04.2020

 • 102. Контролни тест Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:16 | 12.04.2020

 • 102. Појам, врсте и предмет управног спора ( обрада ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 15:13 | 14.04.2020

 • 101. Извршење у управном поступку ( утврђивање ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:15 | 12.04.2020

 • 100. Извршење неновчаних обавеза путем административног извршења ( обрада ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 13:57 | 09.04.2020

 • 99. Административно извршење ради испуњења обавезе ( обрада ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:22 | 07.04.2020

 • 98. Обустављање и одлагање извршења ( обрада ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 12:53 | 05.04.2020

 • 97. Појам и врсте извршења ( утврђивање ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 12:53 | 05.04.2020

 • 96. Појам и врсте извршења ( обрада ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:42 | 02.04.2020

 • 95. Жалбени поступак ( утврђивање ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 03:35 | 02.04.2020

 • 94. Поништавање првостепеног решења ( вежба ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 03:34 | 02.04.2020

 • 93. Рок за доношење решења „ћутање администрације“ ( обрада ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:50 | 01.04.2020

 • 92. Решавање другостепеног органа по жалби ( обрада ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:52 | 30.03.2020

 • 91. Рад првостепеног органа по жалби ( утврђивање ) Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:51 | 30.03.2020

 • 90. Рад првостепеног органа по жалби Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 06:24 | 27.03.2020

 • 89. Органи надлежни за решавање по жалби Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:56 | 25.03.2020

 • 88. Утврђивање Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 10:42 | 22.03.2020

 • 87. Жалба и њена дејства Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 10:38 | 22.03.2020

 • 126. Систематизација градива Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:56 | 29.05.2020

 • 125. Противизвршење ( обрада ) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 06:06 | 28.05.2020

 • 124. Трошкови поступка(обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 10:35 | 26.05.2020

 • 123. Приговор против решења о извршењу на основу веродостојне исправе (вежба) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 04:43 | 25.05.2020

 • 122. Поступак по правним лековима ( утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 09:42 | 23.05.2020

 • 121. Поступак по правним лековима (обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:48 | 22.05.2020

 • 120. Обустављање и одлагање извршења Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:28 | 21.05.2020

 • 119. Решење о извршењу -вежба Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 11:10 | 19.05.2020

 • 118. Tок извршног поступка Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 06:08 | 18.05.2020

 • 117. Предлог за извршење на основу веродостојне исправе ( вежба) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 06:21 | 14.05.2020

 • 116. Покретање извршног поступка (утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 08:42 | 12.05.2020

 • 115. Покретање извршног поступка ( обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 06:31 | 11.05.2020

 • 114. Странке у извршном поступку (утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 04:42 | 09.05.2020

 • 113. Странке у извршном поступку (обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 04:37 | 08.05.2020

 • 112. Начела извршног поступка (утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 06:10 | 07.05.2020

 • 111. Начела извршног поступка (обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 11:22 | 05.05.2020

 • 110. Органи надлежни за спровођење извршног поступка (утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 07:08 | 04.05.2020

 • 109. Органи надлежни за спровођење извршног поступка ( обрада ) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:40 | 30.04.2020

 • 108. Врсте извршења (обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 03:58 | 28.04.2020

 • 107. Појам и значај извршног поступка ( утврђивање ) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 01:17 | 27.04.2020

 • 106. Појам и значај извршног поступка Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 01:04 | 25.04.2020

 • 105. Ванпарнични поступак - понављање Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 02:17 | 23.04.2020

 • 104. Продужење родитељског права - вежба Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:38 | 21.04.2020

 • 103. Трошкови поступка (обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 00:52 | 16.04.2020

 • 102. Јавни бележник у ванпарничном поступку (утврђивање ) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:20 | 14.04.2020

 • 101. Јавни бележник у ванпарничном поступку (обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 00:48 | 13.04.2020

 • 100. Одлуке у ванпарничном поступку (утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 00:59 | 11.04.2020

 • 99. Одлуке у ванпарничном поступку (обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:24 | 10.04.2020

 • 98. Доказивање и доказна средства у ванпарничном поступку(утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 01:15 | 10.04.2020

 • 98. Доказивање и доказна средства у ванпарничном поступку(утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 01:15 | 10.04.2020

 • 97. Доказивање и доказна средства у ванпарничном поступку(обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 00:52 | 09.04.2020

 • 96. Покретање и ток поступка (утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:46 | 07.04.2020

 • 95. Покретање и ток поступка (обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 00:57 | 06.04.2020

 • 94. Странке и други учесници у ванпарничном поступку(утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:29 | 03.04.2020

 • 93. Странке и други учесници у ванпарничном поступку(обрада) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 00:54 | 03.04.2020

 • 92. Органи надлежни за вођење ванпарничног поступка (утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 00:56 | 02.04.2020

 • 91. Органи надлежни за вођење ванпарничног поступка ( обрада ) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 16:00 | 30.03.2020

 • 90. Појам и значај ванпарничног поступка ( утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 16:46 | 29.03.2020

 • 89. Појам и значај ванпарничног поступка Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 04:43 | 27.03.2020

 • 88. Издавање платног налога ( утврђивање) Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 05:36 | 24.03.2020

 • 87. Издавање платног налога Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 04:32 | 23.03.2020

 • 25. Блок настава - Извршни поступак Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 06:23 | 15.05.2020

 • 24. Ванпарнични поступак - блок настава Преузми

  Наставник: Хаџи Лазић Слађана

  Додато: 01:57 | 30.04.2020

 • 7. специфична начела кривичног поступка-утврђивање Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 08:05 | 16.09.2020

 • 6. специфична начела кривичног поступка Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 07:59 | 16.09.2020

 • 6. Појам и значај кривичног поступка Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:50 | 25.11.2020

 • 6. Појам и значај кривичног поступка Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:50 | 25.11.2020

 • 6. Појам и значај кривичног поступка Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:50 | 25.11.2020

 • 4. Појам и значај кривичног поступка Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 07:13 | 16.09.2020

 • 3. Појам и значај кривичног поступка Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:28 | 16.09.2020

 • 2. Појам и значај кривичног поступка Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:06 | 16.09.2020

 • 1. Увод у предмет Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 14:07 | 15.09.2020

 • 1. Блок настава Преузми

  Наставник: Данијела Савић

  Додато: 04:00 | 30.11.2020