Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Предмет: Практична настава


 • 342. Контрола докумената ( 337 - 342 ) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:14 | 27.05.2020

 • 336. Успешност продаје у одређеном временском периоду (331- 336) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:10 | 23.05.2020

 • 330. Анализа продаје ( 326 - 330 ) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:00 | 22.05.2020

 • 325. Документа у вези са обављеним послом продаје (320 - 325) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:11 | 20.05.2020

 • 319. Књига евиденције промета робе и услуга ( КЕПУ ) (315 - 319 ) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:51 | 15.05.2020

 • 314. База података о сталним купцима ( 309 - 314 ) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:32 | 13.05.2020

 • 308. Обавезе трговца (304 - 308) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:18 | 08.05.2020

 • 303. Мере и облици заштите потрошача (298 - 303) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:28 | 06.05.2020

 • 297. Прописане исправе које прате робу у робном промету - атест, гарантни лист, техничко упуство и списак овлашћених сервиса Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:01 | 29.04.2020

 • 291. Систем нумерације Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:20 | 22.04.2020

 • 290. Систем нумерације Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:18 | 22.04.2020

 • 289. Систем нумерације Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:17 | 22.04.2020

 • 288. Систем нумерације Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:17 | 22.04.2020

 • 287. Систем нумерације Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:14 | 22.04.2020

 • 286. Систем нумерације Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:13 | 22.04.2020

 • 285. Ознаке на роби - ознака састава, опасних материја, рока трајања и упутства о употреби робе Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:18 | 15.04.2020

 • 284. Ознаке на роби - ознака састава, опасних материја, рока трајања и упутства о употреби робе Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:17 | 15.04.2020

 • 283. Ознаке на роби - ознака састава, опасних материја, рока трајања и упутства о употреби робе Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:15 | 15.04.2020

 • 282. Ознаке на роби - ознака састава, опасних материја, рока трајања и упутства о употреби робе Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:14 | 15.04.2020

 • 280. Ознаке на роби - ознака састава, опасних материја, рока трајања и упутства о употреби робе Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:10 | 15.04.2020

 • 279. Ознаке на роби - знак квалитета,атестни знак, ознака по прописима о квалитету Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:18 | 10.04.2020

 • 278. Ознаке на роби - знак квалитета,атестни знак, ознака по прописима о квалитету Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:17 | 10.04.2020

 • 276. Ознаке на роби - знак квалитета,атестни знак, ознака по прописима о квалитету Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:12 | 10.04.2020

 • 276. Ознаке на роби - знак квалитета,атестни знак, ознака по прописима о квалитету Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:12 | 10.04.2020

 • 275. Ознаке на роби - знак квалитета,атестни знак, ознака по прописима о квалитету Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:10 | 10.04.2020

 • 274. Ознаке на роби - ознака стандарда, ознака ISSO стандарда, ознака НАССР стандарда Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:15 | 08.04.2020

 • 273. Ознаке на роби - ознака стандарда, ознака ISSO стандарда, ознака НАССР стандарда Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:13 | 08.04.2020

 • 272. Ознаке на роби - ознака стандарда, ознака ISSO стандарда, ознака НАССР стандарда Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:12 | 08.04.2020

 • 271. Ознаке на роби - ознака стандарда, ознака ISSO стандарда, ознака НАССР стандарда Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:11 | 08.04.2020

 • 270. Ознаке на роби - ознака стандарда, ознака ISSO стандарда, ознака НАССР стандарда Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:10 | 08.04.2020

 • 264. Ознаке на роби - ознака стандарда, ознака ISSO стандарда, ознака НАССР стандарда Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:07 | 08.04.2020

 • 263. Својства робе за оцену квалитета робе - хемијска, физичко-хемијска, технолошка својства робе и експлоатациона својства Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:21 | 01.04.2020

 • 262. Својства робе за оцену квалитета робе - хемијска, физичко-хемијска, технолошка својства робе и експлоатациона својства Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:20 | 01.04.2020

 • 261. Својства робе за оцену квалитета робе - хемијска, физичко-хемијска, технолошка својства робе и експлоатациона својства Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:19 | 01.04.2020

 • 260. Својства робе за оцену квалитета робе - хемијска, физичко-хемијска, технолошка својства робе и експлоатациона својства Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:18 | 01.04.2020

 • 259. Својства робе за оцену квалитета робе - хемијска, физичко-хемијска, технолошка својства робе и експлоатациона својства Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:17 | 01.04.2020

 • 258. Својства робе за оцену квалитета робе - хемијска, физичко-хемијска, технолошка својства робе и експлоатациона својства Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:17 | 01.04.2020

 • 101. Ознаке на роби - ознака састава, опасних материја, рока трајања и упутства о употреби робе Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:12 | 15.04.2020

 • 60. Ознаке на роби - БЛОК НАСТАВА (55- 60) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:21 | 09.05.2020

 • 50. Губици према месту настанка и њихова евиденција (41 -50) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:12 | 24.04.2020

 • 50. Губици према месту настанка и њихова евиденција (41 -50) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:13 | 24.04.2020