Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Предмет: Здравствена култура


 • 64. Биолошке повреде - ујед змије и других животиња, убод инсеката; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 10:07 | 28.05.2020

 • 63. Хемијске опекотине; Алергијске реакције; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 08:36 | 25.05.2020

 • 62. Повреде изазване дејством високе температуре и електричне струје; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 10:51 | 21.05.2020

 • 61. Повреде електричном струјом Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 13:28 | 18.05.2020

 • 60. Повреде изазване дејством високе температуре - топлотни удар, сунчаница и опекотине; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 14:26 | 14.05.2020

 • 59. Ране и имобилизација; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 08:08 | 11.05.2020

 • 58. Ране - појам, класификација и поступак; Имобилизацију - појам, циљеви и поступак; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 11:16 | 07.05.2020

 • 57. Крварење - врсте, последице и методе привремене хемостазе; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 08:35 | 04.05.2020

 • 56. Писмено тестирање Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 06:39 | 30.04.2020

 • 55. Појам, циљеви и поступак кардиопулмоналне реанимације; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 06:02 | 28.04.2020

 • 54. Појам, циљеви и поступак кардиопулмоналне реанимације; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 03:59 | 27.04.2020

 • 53. Прва помоћ - појам, циљеви, задаци; Поремећај свести - узроци и класификација Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 05:41 | 23.04.2020

 • 52. Појам,циљеви, задаци и значај прве помоћи; Појам, узроци и класификација поремећаја свести; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 05:50 | 16.04.2020

 • 51. Санитарно хигијенски надзор запослених и услова рада у радној средини Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 04:12 | 13.04.2020

 • 50. Санитарно хигијенски надзор запослених и услова у радној средини; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 04:52 | 09.04.2020

 • 49. Хигијенски захтеви рада за осетљиве категорије; Превенција професионалних обољења и професионалног трауматизма; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 03:39 | 06.04.2020

 • 48. Хигијенски захтеви рада за осетљиве категорије; Превенција професионалних обољења и професионалног трауматизма; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 03:29 | 02.04.2020

 • 47. Утицај радне средине, штетиних нокси и умора на здравље; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 11:00 | 30.03.2020

 • 46. Подела и значај штетних нокси радне средине; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 09:45 | 26.03.2020

 • 45. Утицај радне средине и процеса рада на здравље; Појава умора, замора и премора и хигијенске методе обнове радне способности; Преузми

  Наставник: Младен Делић

  Додато: 09:25 | 23.03.2020