Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Предмет: Основе туризма и угоститељства


 • 67. Туризам и угоститељство Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 01:11 | 03.06.2020

 • 66. Узансе у угоститељству Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 05:41 | 01.06.2020

 • 65. Узансе везане за Уговор о угоститељским услугама Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 06:30 | 27.05.2020

 • 64. Појам узанси у угоститељству Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 10:22 | 25.05.2020

 • 63. Подела кадрова у угоститељству Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 06:38 | 20.05.2020

 • 62. Структура кадрова у угоститељству Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 10:30 | 18.05.2020

 • 61. Кадрови у угоститељству Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 06:33 | 13.05.2020

 • 60. Карактеристике рада у угоститељству Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 10:30 | 11.05.2020

 • 59. Значај и улога кадрова у угоститељству Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 04:01 | 06.05.2020

 • 58. Угоститељске пословне јединице (примери из праксе) Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 10:30 | 04.05.2020

 • 57. Минимални технички услови потребни за уређење угоститељских објеката Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 01:37 | 29.04.2020

 • 56. Специјализација хотела и захтев за одређивање категорије угоститељског објекта Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 04:58 | 27.04.2020

 • 55. Категоризација угоститељских пословних јединица Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 01:08 | 22.04.2020

 • 54. Примери кетеринг услуге Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 01:04 | 15.04.2020

 • 53. Карактеристике кетеринг-објекта Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 09:53 | 13.04.2020

 • 52. Ресторан брзе хране (студија случаја) Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 01:05 | 08.04.2020

 • 52. Ресторан брзе хране (студија случаја) Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 01:29 | 08.04.2020

 • 51. Ресторан и остали угоститељски објекти за пружање услуха хране и служења пића Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 05:04 | 06.04.2020

 • 50. Карактеристике угоститељских пословних јединица за исхрану и пиће Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 05:07 | 02.04.2020

 • 49. Угоститељске пословне јединице за смештај Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 01:14 | 01.04.2020

 • 48. УПЈ за смештај (студија случаја) Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 03:58 | 30.03.2020

 • 47. Угоститељске пословне јединице за смештај у јавним превозним средствима Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 04:02 | 25.03.2020

 • 46. Остале угоститељске пословне јединице за смештај Преузми

  Наставник: Емилија Јанићијевић

  Додато: 06:26 | 23.03.2020