Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Предмет: Географија


 • 58. Западна Србија - утврђивање Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 05:18 | 28.04.2020

 • 57. Западна Србија - обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 05:16 | 28.04.2020

 • 55. Шумадија и Поморавље - обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 12:26 | 14.04.2020

 • 54. Војводина - обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 08:35 | 10.04.2020

 • 53. Саобраћај,трговина,туризам - утврђивање Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 14:41 | 08.04.2020

 • 52. Туризам - обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 05:48 | 06.04.2020

 • 51. Саобраћај и трговина Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 05:45 | 02.04.2020

 • 50. Рударство и енергетика,индустрија,подела и значај-утврђивање Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 10:03 | 01.04.2020

 • 49. Индустрија,појам,подела,структура и значај обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 07:15 | 30.03.2020

 • 48. Рударство и енергетика-обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 14:01 | 26.03.2020

 • 47. Шумарство,лов и риболов утврђивање Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 16:14 | 22.03.2020

 • 28. Косово и Метохија - обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 11:19 | 04.05.2020

 • 27. Јужно Поморавље - обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 13:29 | 14.04.2020

 • 26. Источна Србија - утврђивање Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 06:00 | 06.04.2020

 • 25. Источна Србија - обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 05:47 | 02.04.2020

 • 24. Западна Србија,Старовлашко-рашка висија утврђивање Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 07:48 | 30.03.2020

 • 23. Западна Србија,Старовлашко-рашка висија,обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 10:35 | 22.03.2020

 • 27. Научно-технолошки процес и природа - обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 11:28 | 04.мај.2020

 • 26. Планирање рационалног коришћења природних ресурса - утврђивање Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 13:46 | 14.април.2020

 • 25. Планирање рационалног коришћења природних ресурса-обрада Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 10:05 | 01.април.2020

 • 24. Природне непогоде и катастрофе-утврђивање Преузми

  Наставник: Властимир Елезовић

  Додато: 14:08 | 26.март.2020