Ekonomsko-trgovinska škola<br>Kosovska Mitrovica

Ekonomsko-trgovinska škola
Kosovska Mitrovica

Nastavno osoblje


Rb

Predmet

Ime i prezime

Odeljenje

1 Српски језик и књижевност Данијела Јовић I4 III/1 III/2 III/3 IV/1
Тијана Милошевић I1 I3 II1 II2 III4
Бојана Вулетић I2 II3 II4 IV2 IV3
2 Математика Александар Јанићијевић          
Јасминка Тимотијевић          
Јелена Матић          
3 Енглески језик Драгица Милидраговић          
Милена Ристић          
Александра Манојловић          
4 Латински језик Ива Тодоровић          
5 Историја Јевтић Стојна          
           
6 Психологија            
7 Социологија Крстијана Алкесић          
8 Физичко васпитање Игор Рајчић          
Верољуб Луковић          
9 Хемија Наташа Станчић          
10 Физика Душица Радосављевић          
11 Биологија Горица Томовић          
12 Географија Даница Ивановић          
Властимир Елезовић          
Вукашин Митровић          
13 Ликовна култура Милица Каличанин          
14 Информатика и рачунарство Ненад Савић          
Марко Вукосављевић