Ekonomsko-trgovinska škola<br>Kosovska Mitrovica

Ekonomsko-trgovinska škola
Kosovska Mitrovica

Sekretirijat škole


Ime i prezime

Funkcija

Ivan Jakšić

Sekretar škole

Jelena Milić

Pedagog

Ljiljana Vićentijević

Računovodstvo

Rajna Vićentijević

Referent za pravne, kadrovkse i administrativne poslove