Ekonomsko-trgovinska škola<br>Kosovska Mitrovica

Ekonomsko-trgovinska škola
Kosovska Mitrovica

Škola danasOd jula 1999. godine, Ekonomsko-trgovinska škola je premeštena iz južnog dela grada u severni deo Kosovske Mitrovice, i to u prostorijama Tehničke škole “Mihailo Petović Alas”, ka posledica opšte poznatih događaja i ratnih zbivanja.

Ekonomsko Trgovinska škola ima status pravnog lica i upisana je u Sudski registar kod Trgovinskog suda u Prištini-Niš.

Ekonomsko – trgovinska škola ima status srednje stručne škole, i u mreži je srednjih škola Odlukom vlade Republike Srbije donete 1993. godine.

Rešenjem ministra prosvete br. 022-05-00509/94-03 od 03. 04. 2009. godine, utvrđeno je da škola ispunjava propisane uslove u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava, potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika i dovoljnog broja učenika za ostvarivanje nastavnih planova i programa u području rada ekonomija, pravo i adminstracija.

Ekonomsko-Trgovinska škola ostvaruje nastavni plan i program za sledeće obrazovne profile:

  • ekonomski tehničar
  • finansijski administrator
  • pravni tehničar
  • trgovac 
  • kuvar

Organizacija rada, radnopravni status zaposlenih regulisani Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o radu, podzakonskim aktima Ministarstvo prosvete, statutom škole i dr.

Stručno-pedagoški nadzor u radu škole vrši Školska uprava Miistarstva prosvete u Kos.Mitrovici.