Ekonomsko-trgovinska škola<br>Kosovska Mitrovica

Ekonomsko-trgovinska škola
Kosovska Mitrovica

Ekonomski tehničarEkonomski tehničar je kompetentan za obavljanje sledećih poslova:

 • obračunavanje poreza i dugovanja;
 • unošenje statističkih, finansisjkih i drugih podataka u računar;
 • knjiženje poslovnih promena;
 • popunjavanje knjigovodstvenih dokumenta;
 • ažuriranje poslovnih knjiga preduzeća;
 • vođenje blagajničkog poslovanja;
 • planiranje i organizovanje reklamiranja proizvoda i usluga;
 • planiranje prodaje robe u toku godine;
 • sastavljanje izeštaja o poslovanju.
 • vođenje svih vrsta komercijalnih i bankarskih poslova;
 • obavljanje pravnih i poslova iz oblasti korespondencije, preduzetništva, poslovnog prava, menadžmenta, finansija, privredne matematike;

Ekonomski tehničari pored opšte obrazovnih predmeta izučavaju grupu ekonomskih predmeta i stiču znanja o ekonomiji kao teoriji i primenjenoj ekonomiji. Nastavnim programom za obrazovni profil ekonomski tehničar predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna stručna znanja iz ekonomije, organizacije i menadžmenta preduzeća, računovodstva, statistike, poslovne informatike i marketinga. Ekonomski tehničari po završetku školovanja osposobljeni su za obavljanje knjigovodstvenih poslova, poslova analitike kupaca i dobavljača, materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstava i bankarskog knjigovodstva. Pored toga ekonomski tehničari obavljaju poslove platnog prometa, obračuna zarada, poreza i doprinosa, blagajničke poslove, učestvuju u poslovima kontrole tekućih računa, kreditiranja i kontrole potršačkih kredita u bankama i na poslovima ekonomske propagande.

Nakon završetka četvorogodišnjeg školovanja, ekonomski tehničari mogu raditi u svim vrstama preduzeća, bankama, poštama, obrazovanim i kulurnim institucijama, mogu da osnivaju svoja sopstvena preduzeća i da se bave preduzetništvom.

Takođe nakon završenog školovanja mogu nastaviti školovanje na svim fakultetima društvenog smera: Ekonomskom fakultetu, Pravnom, Filozovskom, Filološkom, FON-u, Fakultetu za Menadžment, Fakultetu političkih nauka, kao i na srodnim Visokim strukovnim školama.

Predmeti

 • 1. Srpski jezik i književnost
 • 2. Engleski jezik
 • 3. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 4. Istorija
 • 5. Fizičko vaspitanje
 • 6. Matematika
 • 7. Računarstvo i informatika
 • 8. Ekologija
 • 9. Hemija
 • 10. Osnovi ekonomije
 • 11. Poslovna ekonomija
 • 12. Računovodstvo
 • 13. Savremena poslovna korespodencija

 • 1. Srpski jezik i književnost
 • 2. Engleski jezik
 • 3. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 4. Istorija
 • 5. Fizičko vaspitanje
 • 6. Matematika
 • 7. Osnovi ekonomije
 • 8. Poslovna ekonomija
 • 9. Računovodstvo
 • 10. Savremena poslovna korespodencija
 • 11. Komercijalno poznavanje robe
 • 12. Ekonomska geografija

 • 1. Srpski jezik i književnost
 • 2. Engleski jezik
 • 3. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 4. Sociologija
 • 5. Fizičko vaspitanje
 • 6. Matematika
 • 7. Osnovi ekonomije
 • 8. Poslovna ekonomija
 • 9. Računovodstvo
 • 10. Statistika
 • 11. Ustav i privredno pravo
 • 12. Monetarna ekonomija i bankarstvo
 • 13. Poslovna informatika

 • 1. Srpski jezik i književnost
 • 2. Engleski jezik
 • 3. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 4. Fizičko vaspitanje
 • 5. Matematika
 • 6. Osnovi ekonomije
 • 7. Poslovna ekonomija
 • 8. Računovodstvo
 • 9. Statistika
 • 10. Ustav i privredno pravo
 • 11. Monetarna ekonomija i bankarstvo
 • 12. Marketing
 • 13. Poslovna informatika