Ekonomsko-trgovinska škola<br>Kosovska Mitrovica

Ekonomsko-trgovinska škola
Kosovska Mitrovica

KuvarPodručje rada: Turizam i ugostiteljstvo

Nivo kvalifikacije: III

Trajanje obrazovanja: tri godine

Šifra profila: KMKM SB 3K08S

Stručne kompetencije:

 • Organizovanje sopstvenog rada i radnog mesta
 • Prijem, obrada i skladištenje namirnica
 • Priprema jela za izdavanje
 • Izdavanje porudžbine
 • Vođenje evidencija

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar  je osposobljavanje učenika za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju  za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
 • efikasan rad u timu;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Predmeti

 • 1. Matematika
 • 2. Računarstvo i informatika
 • 3. Fizičko vaspitanje
 • 4. Engleski jezik
 • 5. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 6. Srpski jezik i književnost
 • 7. Hemija
 • 8. Geografija
 • 9. Zdravstvena kultura
 • 10. Osnove turizma i ugostiteljstva
 • 11. Kuvarstvo
 • 12. Ishrana
 • 13. Profesionalna praksa

 • 1. Matematika
 • 2. Fizičko vaspitanje
 • 3. Engleski jezik
 • 4. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 5. Srpski jezik i književnost
 • 6. Ekologija i zaštita životne sredine
 • 7. Kuvarstvo
 • 8. Ekonomika ugostiteljskih i turističkih preduzeća
 • 9. Turistička geografija
 • 10. Profesionalna praksa

 • 1. Matematika
 • 2. Istorija
 • 3. Fizičko vaspitanje
 • 4. Građansko vaspitanje / Verska nastava
 • 5. Srpski jezik i književnost
 • 6. Sociologija sa pravima građana
 • 7. Kuvarstvo
 • 8. Nacionalne kuhinje
 • 9. Osnove usluživanja
 • 10. Preduzetništvo