This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Економски техничар

Образовни профил:

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 

Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

 

 

Економски техничар је компетентан за обављање следећих послова:

 • обрачунавање пореза и дуговања;
 • уношење статистичких, финансисјких и других података у рачунар;
 • књижење пословних промена;
 • попуњавање књиговодствених документа;
 • ажурирање пословних књига предузећа;
 • вођење благајничког пословања;
 • планирање и организовање рекламирања производа и услуга;
 • планирање продаје робе у току године;
 • састављање изештаја о пословању.
 • вођење свих врста комерцијалних и банкарских послова;
 • обављање правних и послова из области кореспонденције, предузетништва, пословног права, менаџмента, финансија, привредне математике;

Економски техничари поред опште образовних предмета изучавају групу економских предмета и стичу знања о економији као теорији и примењеној економији. Наставним програмом за образовни профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања из економије, организације и менаџмента предузећа, рачуноводства, статистике, пословне информатике и маркетинга. Економски техничари по завршетку школовања оспособљени су за обављање књиговодствених послова, послова аналитике купаца и добављача, материјалног књиговодства, књиговодства основних средстава и банкарског књиговодства. Поред тога економски техничари обављају послове платног промета, обрачуна зарада, пореза и доприноса, благајничке послове, учествују у пословима контроле текућих рачуна, кредитирања и контроле потршачких кредита у банкама и на пословима економске пропаганде.

 

Након завршетка четворогодишњег школовања, економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образованим и кулурним институцијама, могу да оснивају своја сопствена предузећа и да се баве предузетништвом.

Такође након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смера: Економском факултету, Правном, Филозовском, Филолошком, ФОН-у, Факултету за Менаџмент, Факултету политичких наука, као и на сродним Високим струковним школама.

 

Опште образовне и стручне предмете које економски техничари уче у току четворогодишњег образовања можете погледати и преузети на страни:    Настава/Преглед фонда часова по образовним профилима