This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Правни техничар

Образовни профил:

ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

 

Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

 

Стручне компетенције:

 • обављање административних послова;
 • комуникацију са странкама;
 • рад на пословима из подручја радних односа;
 • комуникацију са банкама;
 • израду разних евиденција и статистичких података;
 • писање решења и одлука;
 • рад на пословима у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе;
 • рад на оверама потписа, рукописа и преписа;
 • обраду поште и рад на рачунару.

Поред наведених стручних компетенција, правни техничари:

 • способни су за праћење и усвајање пословних и правних знања из пословног права;
 • способни су за самосталан рад и рад у групи;
 • познају основне норме у пословној кореспонденцији, пословном праву;
 • поседују основна знања једног светског језика на нивоу размене информација из канцеларијско-административно-правних послова;
 • у послу су тачни, ажурни, сналажљиви и посебно одговорни.

Правни техничари поседују знање из кореспонденције, матичне евиденције, познају правни поступак и послове правног промета. Представљају предузеће или установу и доприносе бољем пословном успеху. Поред стручних предмета из области права и економије ученици стичу и одговарајуће опште образовање. Посао правног техничара подразумева како рад са људима тако и обраду докумената. Правни техничари најчешће раде у службама органа управе и локалне самоуправе, ко и на пословима из области радних односа. Посао обављају углавном у канцеларији, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора. После завршена средње школе правни техничари могу наставити студије на правном факултету, економском, филзофском, факултету безбедности…

Опште образовне и стручне предмете које правни техничари уче у току четворогодишњег образовања можете погледати и преузети на страни   Настава/Преглед фонда часова по образовним профилима