Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Кувар


Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Шифра профила: KMKM SB 3K08S

Стручне компетенције:

 • Организовање сопственог рада и радног места
 • Пријем, обрада и складиштење намирница
 • Припрема јела за издавање
 • Издавање поруџбине
 • Вођење евиденција

Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар  је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају  за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.